SOK vzw wil via netwerking scholen ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling. Leren aan en van elkaar en competentieontwikkeling rond kwaliteitszorg staan centraal.

Bestuursleden van de vzw SOK

 • Isabelle Janssens
 • Koen Neuvroen
 • Sofie Robberechts
 • Samantha Silkens
 • Sandra Thijs
 • Geert Timperman
 • Riet Vanhoutte

Wie?

Alle scholen en onderwijsniveaus zijn welkom binnen SOK.

SOK is school-, niveau- en netoverstijgend, en respecteert ieders eigenheid.

SOK identificeert zich niet met een bepaald kwaliteitszorgsysteem, een kwaliteitsmodel, een kwaliteitsinstrument… Scholen bepalen zelf hoe zij kwaliteitszorg invullen en uitbouwen.

SOK houdt geïnteresseerde collega's uit Vlaanderen en Nederland via e-mail op de hoogte van de netwerkactiviteiten.

SOK-meetings richten zich tot leidinggevenden, kwaliteitszorgmedewerkers en iedereen met interesse voor kwaliteitszorg. Sommige congressen richten zich specifiek tot leraren. We houden ervan dat je met een schoolteam de SOK-congressen bijwoont. Dit stimuleert de dialoog over kwaliteit en de toepassing van kwaliteitszorg op school.

Elke SOK-meeting wordt door de deelnemers geëvalueerd. SOK probeert in te spelen op de leerbehoeften van de deelnemende scholen. Het netwerk stuurt zichzelf.

Een aantal netwerkleden vormen het SOK-kernteam. Dit team staat in voor de praktische organisatie van de congressen. Contacteer ons als je zin hebt om mee te werken.

SOK werd in 2008 een vzw.

Leden van het SOK-kernteam

Stand van zaken in september 2018

 • Sabine Bosteels, VLTI - Sint-Rembert, Torhout
 • Marleen Cloetens, Kleuterschool Ter Leie, Gent
 • Bart Debbaut, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Antwerpen
 • Jerissa De Bilde, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Gilbert Deketelaere, Sint-Godelievecollege, Gistel-Eernegem
 • Ivan Delaere, VTI, Menen
 • Chris Derboven, SL Zuid, Antwerpen
 • Diane De Wachter, Ursulinen, Mechelen
 • Delphine Dewulf, Sint-Franciscusinstituut Melle
 • Hugo Gevaert, vzw KOHi
 • Franky Hungenaert, SG Harlindis-Relindis Maaseik-Kinrooi
 • Isabelle Janssens, GO! Scholengroep 18
 • Lodewijck Jonckheere, De Studio, Oostende
 • Kathleen Lemmens, HBO Verpleegkunde, Genk
 • Annelies Monton, Sint-Godelievecollege, Gistel
 • Koen Neuvroen, Sint-Godelievecollege, Gistel-Eernegem
 • Patrick Noelanders, Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg
 • Sofie Robberechts, GO! Atheneum, Etterbeek
 • Herman Siebens
 • Samantha Silkens, Hast
 • Sandra Thijs, CVO TSM, Mechelen
 • Geert Timperman, Prizma, Izegem
 • Jolien Van Den Berghe Pedagogische Begeleidingsdienst VLP
 • Iris Vanderavert, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Ronny Vanderspikken, GO!scholengroep11, Leuven, Tienen, Landen
 • Jean-Marie Van Gavere
 • Lisbeth Van Hecke, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Riet Vanhoutte, CVO TSM Mechelen
 • Tina Van Hove, HIVSET Turnhout
 • Karl Vanhuyse