SOK vzw wil via netwerking scholen ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling. Leren aan en van elkaar en competentieontwikkeling rond kwaliteitszorg staan centraal.

Bestuursleden van de vzw SOK

 • Isabelle Janssens
 • Koen Neuvroen
 • Sofie Robberechts
 • Samantha Silkens
 • Riet Vanhoutte

Wie?

Alle scholen en onderwijsniveaus zijn welkom binnen SOK.

SOK is school-, niveau- en netoverstijgend, en respecteert ieders eigenheid.

SOK identificeert zich niet met een bepaald kwaliteitszorgsysteem, een kwaliteitsmodel, een kwaliteitsinstrument… Scholen bepalen zelf hoe zij kwaliteitszorg invullen en uitbouwen.

SOK houdt geïnteresseerde collega's uit Vlaanderen en Nederland via e-mail op de hoogte van de netwerkactiviteiten.

SOK-meetings richten zich tot leidinggevenden, kwaliteitszorgmedewerkers en iedereen met interesse voor kwaliteitszorg. Sommige congressen richten zich specifiek tot leraren. We houden ervan dat je met een schoolteam de SOK-congressen bijwoont. Dit stimuleert de dialoog over kwaliteit en de toepassing van kwaliteitszorg op school.

Elke SOK-meeting wordt door de deelnemers geëvalueerd. SOK probeert in te spelen op de leerbehoeften van de deelnemende scholen. Het netwerk stuurt zichzelf.

Een aantal netwerkleden vormen het SOK-kernteam. Dit team staat in voor de praktische organisatie van de congressen. Contacteer ons als je zin hebt om mee te werken.

SOK werd in 2008 een vzw.

Leden van het SOK-kernteam

Stand van zaken in januari 2022

 • Sabine Bosteels, UGent, Pedagogische Begeleidingsdienst VLP, SOK
 • Vincent Browet, GO! MIRA, Lebbeke
 • Bart Debbaut, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Antwerpen
 • Jerissa De Bilde, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Katrien De Boyser, Departement Onderwijs en Vorming
 • Gilbert Deketelaere
 • Ivan Delaere, VTI, Menen
 • Chris Derboven, SL Zuid, Antwerpen
 • Ria Desadeleer, Odisee, Brussel
 • Luc De Wispelaere, Hotelschool Gent
 • Hugo Gevaert, vzw KOHi
 • Isabelle Janssens, GO! Atheneum Voskenslaan, Gent
 • Lodewijck Jonckheere, De Studio, Oostende
 • Machteld Lowagie, Sint-Godelievecollege, Gistel
 • Koen Neuvroen, Sint-Godelievecollege, Gistel-Eernegem
 • Sofie Robberechts, GO! KTA Zavelenberg, Sint-Agatha-Berchem
 • Samantha Silkens, Hast, Hasselt
 • Goele Stoelzaet, Heilig Hart Jette
 • Niels Tas, Het Leercollectief, Dendermonde
 • Daan Terryn, Prizma, Izegem
 • Jolien Van Den Berghe, De Klinker, Rotselaar
 • Iris Vanderavert, Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen
 • Ronny Vanderspikken, BsideS
 • Jean-Marie Van Gavere
 • Riet Vanhoutte, Odisee Hogeschool, Brussel
 • Lisa Verhelst, Dagelijks Leren
 • Karolien Vertriest, Pedagogische begeleidingsdienst GO!
 • Eddy Willems